Regulamin serwisu www.Test-inteligencji.pl

Administrator – osoba zarządzająca serwisem internetowym www.Test-inteligencji.pl

Użytkownik – osoba która odwiedza serwis www.Test-inteligencji.pl mogąca rozwiązać test na IQ oraz korzystać z innych treści zamieszczonych w serwisie

IQ – iloraz inteligencji będący wskaźnikiem inteligencji z rozkładem normalnym ze średnią 100 i odchyleniem standardowym 15

Test IQ – kombinacja zadań i możliwych odpowiedzi z tylko jednym rozwiązaniem która pozwala uzyskać informację na temat inteligencji Użytkownika

Serwis - jest to strona internetowa dostępna pod adresem www.Test-inteligencji.pl, wraz z treściami się na niej znajdującymi przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.

Dział I - Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz politykę prywatności
 2. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników korzystających z Test-inteligencji.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do do wprowadzania zmian w Serwisie
 4. Administrator stara się o bezawaryjną pracę Serwisu
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu
 6. Wykonanie testu jest darmowe zaś koszt otrzymania wyniku to: 15zł przelewem, albo płatność SMS 25 zł netto (30,75 zł brutto).
 7. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje regulamin działania Serwisu oraz przestrzega jego postanowień
 8. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
 9. W celu uzyskania wyniku Testu IQ w Serwisie należy wysłać 1 SMS.
 10. Otrzymany współczynnik IQ nie gwarantuje całkowitej dokładności i nie można go traktować jako ostateczny poziom inteligencji, lecz tylko przybliżony współczynnik.
 11. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Użytkownika cen usługi oraz własnych możliwości finansowych.
 12. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik ma prawo poznać wyniki testów.
 13. W przypadku odmowy płatności, Użytkownik powinien zapamiętać identyfikator Testu IQ oraz skontaktować się z Administratorem.
 14. Użytkownik który dokonał zapłaty w celu otrzymania wyników nie jest uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie.
 15. Użytkownik poprzez udostępnienie danych osobowych Administratorowi wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych i użycie na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 16. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu poprzez wypełnienie Testu IQ.
 17. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu.
 18. Administrator nie jest odpowiedzialny za zdolności płatnicze Użytkownika.
 19. Użytkownik Serwisu nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za uzyskanie kodu dostępu.
 20. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu oraz Testu IQ, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
 21. Aby otrzymać nagrodę w postaci koszulki wymagane jest uzyskanie minimum 161 punktów IQ.
 22. Do nagrody upoważnia jedynie wynik z pierwszego testu danej osoby.
 23. Czas wykonania i wysłania koszulki do 30 dni roboczych.
 24. Koszty przesyłki nagrody ponosi użytkownik.
 25. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.
 26. Pomoc dostępna jest za pomocą formularza kontaktowego.
 27. Regulamin został zaktualizowany i opublikowany 29 września 2011r. Regulamin obowiązuje od 18 maja 2010r.

Dział II - Program Partnerski

 1. W Programie Partnerskim udział mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Za osobę poleconą uznawani są wyłącznie odwiedzający, którzy otworzyli serwis Test-inteligencji.pl za pośrednictwem unikalnego linku referencyjnego, wypełnili poprawnie Test a następnie wykupili wyniki.
 3. Konto uczestnika Programu Partnerskiego zasilane jest w następujących
  1. Zasilenie kwotą 10 zł za pierwsze dokonanie płatności w celu otrzymania wyników Testu.
  2. Zasilenie kwotą 3 zł za każdą osobę poleconą.
 4. Minimalna kwota wypłaty wynosi 20 zł.
 5. Przelew na konto wskazane przez Użytkownika zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od momentu wniesienia wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na koncie.
 6. W przypadku naruszeniu zasad regulaminu Test-inteligencji.pl ma prawo odmowy wypłaty środków zgromadzonych na koncie.
 7. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przy pomocy formularza kontaktowego.


Test Inteligencji- Test IQ 2018 Online

Strona główna Regulamin Polityka prywatności Kontakt